Tháng Mười Một 19, 2020

Cách chuyển đổi BEP2 sang BEP20 thông qua ví Binance Chain.

Mã thông báo Trust Wallet ( TWT ) đã được khởi chạy trên Chuỗi thông minh Binance (BSC). Đưa TWT vào BSC sẽ mở khóa các ứng dụng DeFi khác nhau cho hệ sinh thái Trust Wallet .
Read More

Binance Bridge Là Gì? Cách bắt đầu với Binance Bridge

Binance Bridge là một dịch vụ cầu nối cung cấp quyền truy cập vào tính thanh khoản liên blockchain cho các ứng dụng phi tập trung của Binance Chain và Binance Smart Chain
Read More