Tháng Ba 24, 2021

Tìm hiểu về nền tảng blockchain của Ethereum.

Ethereum là một nền tảng điện toán phi tập trung. Bạn có thể xem nó như một máy tính laptop hoặc PC, nhưng không chạy trên một thiết bị duy nhất.
Read More