Tháng Tư 6, 2021

Protocol, Dapp là gì? Tiềm năng của Platform, Protocol & Dapp.

Protocol là nhóm chuyên phát triển giao thức tối ưu cho một mục đích cụ thể nào đó. Để nhanh hơn, các ứng dụng có thể sử dụng những giao thức này để phát triển ứng dụng của họ thay vì xây lại từ đầu.
Read More

Platform là gì? Những yếu tố cần quan tâm khi đầu tư Blockchain Platform.

Blockchain Platform (Blockchain nền tảng) là các dự án tự xây dựng các Blockchain nền tảng riêng của họ, cho phép các developer có thể lập trình trên đó để tạo ra các Dapp khác.
Read More

Globe Là Gì? Nhận định về sàn giao dịch sàn phái sinh Globe

Globe là sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử cung cấp cho cả người dùng và tổ chức một nền tảng để giao dịch tiền kỹ thuật số.
Read More