Tháng Tư 7, 2021

NEAR là gì? Toàn tập về đồng tiền điện tử NEAR.

NEAR là một nền tảng ứng dụng phi tập trung được xây dựng dựa trên NEAR protocol, một blockchain về bằng chứng cổ phần (proof-of-stake) mang tính cách mạng sử dụng sharding
Read More

Non-fungible Token (NFT) là gì? Làn sóng mới trong cộng đồng tiền điện tử.

NFT viết tắt của Non-Fungible Token. Trong đó “fungible” thường được dùng trong lĩnh vực kinh tế, có nghĩa là...
Read More

DAO Maker (DAO) là gì? Tìm hiểu về tiền điện tử DAO.

DAO Maker là nền tảng hỗ trợ gọi vốn cho các dự án tiền điện tử. DAO Maker đưa ra cách thức tham gia cho các nhà đầu tư với rủi ro thấp, vì hầu hết các nhà đầu tư nhỏ không thể mạo hiểm với phần lớn nguồn vốn của họ.
Read More

Solana (SOL) là gì? Tìm hiểu về tiền điện tử SOL

Solana là nền tảng blockchain hiệu suất cao, có khả năng mở rộng lên đến 65,000 TPS (transactions per second) và thời gian khối 400ms mà không cần áp dụng các giải pháp phức tạp như “Sharding” hay Layer 2.
Read More