Tháng Tư 19, 2021

Công bố Dự án đầu tiên về SUPER PAID — GlobeDX.

Globe thông báo giới thiệu dự án đầu tiên ra mắt trên SUPER PAID – GlobeDX.  Globe (hay GlobeDX – https://globedx.com/) là sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử cung cấp cho cả người dùng và tổ chức một nền tảng để giao dịch tiền kỹ thuật số như bitcoin thông qua các hợp đồng tương lai...
Read More

Web 3.0 là gì? DeFi bùng nổ – Sự khởi đầu Web3.

Trong bối cảnh bùng nổ của Internet đầu thế kỷ 21, Web 2.0 dần dần bộc lộ những yếu điểm khi không thể đáp ứng được các yêu cầu của người dùng nhanh chóng. Người dùng Internet giờ đây không chỉ cần có thể tương tác được với website mà còn yêu cầu làm sao...
Read More