Tháng Năm 1, 2021

MocktailSwap ra mắt “Token sale uniformity” trên Binance Smart Chain.

MocktailSwap là giao thức đầu tiên khởi chạy mã thông báo tiêu chuẩn ERC-1155 trên Binance Smart Chain.
Read More