Tháng Năm 15, 2021

Kusama (KSM) là gì? Toàn tập về đồng tiền điện tử KSM

Kusama (KSM) là một permissionless network (mạng lưới mở, không cần cấp phép) của Polkadot đóng vai trò phát hiện và cảnh báo bất kỳ lỗ hổng hoặc điểm yếu nào trên mạng lưới Pokadot.
Read More