Tháng Năm 18, 2021

Decentraland (MANA) là gì? Toàn tập về đồng tiền điện tử MANA

Decentraland là một nền tảng thực tế ảo (Virtual Reality – VR) được phát triển trên Blockchain của Ethereum
Read More

Enjin Coin (ENJ) là gì? Toàn tập về đồng tiền điện tử ENJ

ENJ là một nền tảng tiền điện tử và blockchain được thiết kế cho ngành công nghiệp game.
Read More

Theta Network (THETA) là gì? Toàn tập về đồng tiền điện tử THETA

Theta Network là một giao thức blockchain tích hợp các nền tảng streaming qua đó các nhà cung cấp nội dung (esport, thể thao, video giải trí, giáo dục…)
Read More