Tháng Năm 20, 2021

Substrate là gì? Tìm hiểu về Substrate protocol của Polkadot

Substrate (Substrate) là một khuôn khổ mô-đun (modular framework) cho phép xây dựng nhiều blockchain khác nhau dựa trên thư viện có các thành phần tùy chỉnh hoặc được tạo sẵn.
Read More

Kava (KAVA) là gì? Toàn tập về đồng tiền điện tử KAVA

Kava là một Platform về DeFi dành cho các Crypto Asset được xây dựng dựa vào Cosmos SDK kết hợp với ý tưởng cơ chế Token kép.
Read More