Tháng Sáu 1, 2021

Polkadot (DOT) là gì? Toàn tập về đồng tiền điện tử DOT

Polkadot (DOT) là một công nghệ mạng lưới blockchain đa chuỗi (multi-Chain), không đồng nhất (heterogeneous) và có khả năng mở rộng.
Read More