Tháng Sáu 2, 2021

VEGA Protocol (VEGA) là gì? Toàn tập về đồng tiền điện tử VEGA

Vega Protocol là một giao thức dùng để thực hiện các giao dịch phái sinh và đòn bẩy trên một mạng lưới phi tập trung (DEX) với trải nghiệm tương đương với các sàn giao dịch tập trung (CEX).
Read More