bep2

Cách chuyển đổi BEP2 sang BEP20 thông qua ví Binance Chain.

Mã thông báo Trust Wallet ( TWT ) đã được khởi chạy trên Chuỗi thông minh Binance (BSC). Đưa TWT vào BSC sẽ mở khóa các ứng dụng DeFi khác nhau cho hệ sinh thái Trust Wallet .
Read More

BEP2 Là Gì ? Hướng dẫn tìm hiểu về nền tảng Binance Chain .

Binance Chain là một blockchain được nghiên cứu và phát triển bởi Binance, tương tự như Ethereum Network.
Read More

Binance Smart Chain (BSC ) liệu nó có thể là đối thủ nặng ký của Ethereum hay không?

Gần đây cái tên Binance Smart Chain nổi lên trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Ethereum trong bối cảnh phí giao dịch quá cao và tốc độ chậm trên mạng lưới.
Read More