cross-chain

Hướng dẫn tham gia ICO Token Sale Umee trên Coinlist

Umee là một trung tâm tài chính phi tập trung (DeFi) được tạo ra cho các tương tác cross-chain giữa các mạng.
Read More

Umee là gì? Toàn tập dự án về Cross-chain

Umee là một trung tâm tài chính phi tập trung (DeFi) được tạo ra cho các tương tác cross-chain giữa các mạng. Ngay từ đầu, Umee sẽ tạo ra một nền tảng cho vay và cho vay liên chuỗi giữa các blockchain Ethereum và Cosmos...
Read More

Alpha Finance Lab (ALPHA) là gì? Toàn tập về đồng tiền điện tử ALPHA

Alpha Finance Lab (ALPHA) là một cross-chain Defi platform. Alpha Finance Lab tập trung vào nghiên cứu...
Read More