Fantom

Waka Finance (WAKA) là gì? Toàn tập về tiền điện tử WAKA

Waka Finance là một nền tảng Dapp được phát triển trên hệ sinh thái Fantom. Waka Finance ra mắt sản phẩm đầu tiên của mình là AMM...
Read More

Toàn tập về hệ sinh thái Fantom.

FANTOM là một nền tảng Hợp đồng thông minh dựa trên đồ thị theo hướng (DAG) được định hướng nhằm mục đích giải quyết các vấn đề về khả năng mở rộng của các công nghệ sổ cái phân tán.
Read More

Fantom (FTM) là gì? Tổng quan về nền tảng Fantom và FTM coin.

Fantom (FTM) – một dự án tiền điên tử khá thành công với đợt mở bán ICO của mình vào cuối tháng 6 năm 2018, FTM coin hứa hẹn khắc phục khả năng mở rộng của các blockchain hiện hành và đây cũng là dự án rất được mong đợi trong năm nay.
Read More

Ngoài Ethereum, các chuỗi công khai này cũng đang âm thầm xây dựng DeFi.

Ngoài Ethereum, các chuỗi công khai này đã âm thầm xây dựng DeFi.
Read More