Subsocial

Solcial Network là gì? Mạng xã hội phi tập trung trên Solana

Solcial - một trong những lá cờ tiên phong về mạng xã hội phi tập trung, liệu đây có thể là một sự thay thế hoàn hảo cho những mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram hay không?
Read More

Subsocial là gì? – Mạng xã hội trên nền tảng Polkadot

Subsocial là một tập hợp các Substrate pallet với giao diện web cho phép người dùng khởi chạy mạng xã hội phi tập trung của riêng họ.
Read More